Ljudmiljö, Hälsa och Stadsbyggnad

2010-05-07 samarrangerade Ljudmiljöcentrum tillsammans med SLU vid Alnarp symposiet "Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad"

Ljudmiljö, hälsa och Stadsbyggnad

Aktuell forskning i miljöperception och rofylldhetsaspekter i planering av utemiljöer.