Man and Sound Environment

2010-09-29 arrangerade Ljudmiljöcentrum den Internationella konferensen "Man and Sound Environment".

Man and sound environment

Den Internationella konferensen "Man and Sound Environment" omfattade presentationer och aktuell forskning kring ljudmiljöcer från nydisputerade forskare från de nordiska länderna.