Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ljud, bilder och postkoloniala arkiv: polyvokala tolkningar

Samarrangemang mellan mediehistoria vid Institutionen för kommunikation och medier samt Ljudmiljöcentrum

ÖPPEN FÖRELÄSNING
Torsdag 28 April 2022
13.15–15.00
LUX B152 (Helgonavägen 3, Lund)

Föreläsningen hålls på engelska!

Nya vetenskapliga studier har kommit att fokusera på arkivens roll och karaktär, inte bara som tysta förråd av tidigare spår, utan som kärninstitutioner av makt där kunskap skapas och försvaras. Som sådana har arkiv också varit en nyckelteknologi i koloniala sammanhang. Det här föredraget kommer att rikta ett öga på denna dynamik i den digitala och den audiovisuella sfären, för att undersöka vilken roll audiovisuella arkiv spelar för att förmedla ett kolonialt förflutet. 

I audiovisuella arkiv, såsom det nederländska institutet för ljud och bild, möter vi inte bara koloniala bilder och ljud när de fångades och mobiliserades, utan också sätten på vilka de har kategoriserats och gjorts tillgängliga av arkivets ofta tysta auktoritet.

Föredraget kommer att ta upp en del av det aktuella europeiska forskningsprojektet "Polyvocal Interpretations of Contested Colonial Heritage". Jag utforskar hur dessa delar av arkivet kan synliggöras och undersöker också vilka röster som blir uppenbara när vi gör det (utifrån ljud, bild, metadata) och som kan användas för att ompröva hur vi gör sådant material tillgängligt i framtiden.

Professor Badenochs besök vid Lunds universitet finansierades genom Ljudmiljöcentrums stimulansmedel. Koordinator och värd var Marie Cronqvist från Mediehistoria, Institutionen för kommunikation och medier (KOM). Under två veckor i april och maj 2022 var professor Badenoch engagerad i flera seminarier och informella möten med studenter och forskare vid KOM och HT-fakulteterna. Förutom den öppna föreläsningen som nämnts ovan höll han ett föredrag på KOMs högre seminarium med titeln "Experimentell mediearkeologi och audiovisuell produktion" och tillsammans med Marie deltog han även i en workshop arrangerad av Ljudmiljöcentrum på Flädie Mat och Vin. Professor Badenochs besök hjälpte till att överbrygga klyftan mellan akademiska discipliner. Det planterade också nya forskningsidéer inom området ljudhistorier och lyssnande till direkt nytta för ämnet Mediehistoria och underlättade ett närmare samarbete mellan Ljudmiljöcentrum och KOM.

CLARIAH Media Suite 

Radio Garden