Prenumeration LMCs nyhetsbrev

Genom att ange och sända in min epostadress ovan samtycker jag till att Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet behandlar mina personuppgifter. Jag är införstådd med att epostadressen lagras i ett externt mailsystem för att kommunicera via nyhetsbrev. Jag kan närsomhelst begära att radera min information genom att kontakta Ljudmiljöcentrum (www.lmc.lu.se) eller maila Ljudmiljöcentrums koordinator: coordinator@lmc.lu.se.