Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bidrag till apparatur och infrastruktur

Bidraget syftar till att möjliggöra för anställda vid Lunds universitet att införskaffa apparatur eller utveckla infrastruktur för att möjliggöra och vidga forskningen kring ljudmiljö.


Det utlysta beloppet uppgår till max 200 000 kr per ansökan.

Apparatur vilken införskaffas med beviljade bidrag måste tillhöra och förvaltas vid en institution eller centrumbildning kopplad till Lunds Universitet. Beviljad apparatur kommer att finnas förtecknad på Ljudmiljöcentrums hemsida.

Bidraget kommer att utbetalas som ett engångsbelopp till huvudsökandes institution mot kvittering av redovisade beställningar och utgifter.

Ansökan

Endast en ansökan per huvudsökande kan skickas in vid samma utlysningsomgång.

Ansökan ska innehålla:

  • Kortfattad beskrivning av apparatur eller infrastruktur samt hur denna är planerad att nyttjas (max 2 A4 sidor)
  • CV för huvudsökande samt eventuell apparaturförvaltare (max 1 A4 sida/person)
  • Dokumenterat redovisning och budget av kostnader för apparatur eller infrastruktur
  • Uppgift om vid vilken institution eller centrumbildning som apparaturen eller infrastrukturen kommer att förvaltas
  • Ansökan och budget ska vara undertecknat av huvudsökanden samt prefekt för berörd institution

Nästa ansökningsomgång öppnar under vårterminen 2023

Skicka ansökan samt bifogade handlingar elektroniskt till: coordinator [at] lmc [dot] lu [dot] se
Det finns inga specifika formulär för ansökan

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp inom styrelsen för Ljudmiljöcentrum som också fattar beslut. Beslut kan förväntas inom en månad efter sista ansökningsdag.

Medlen bör brukas snarast men kan brukas till och med nästkommande termin.

Mixerbord med knappar och reglage

Kontakt

Valeria Naters
Koordinator

coordinator [at] lmc [dot] lu [dot] se
046-222 09 46