Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bidraget syftar till att möjliggöra för en gästforskare, inom studier i ljud och ljudmiljö, att vara verksam vid Lunds Universitet under en begränsad tid. 

För att ansöka om besök av gästforskare krävs en affiliering vid Lunds universitet. Gästforskaren ska vara disputerad eller inneha motsvarande akademisk meritering.


Det utlysta beloppet uppgår till max 200 000 kr per ansökan och kommer att utbetalas som ett engångsbelopp till huvudsökandes gästinstitution vid Lunds universitet.

Inbjuden gästforskare vilken beviljats medel förväntas hålla ett seminarium i Ljudmiljöcentrums regi under den period personen befinner sig vid Lunds universitet.

Behöriga att söka är forskare samt anställda vid Lunds universitet.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Projektansökan: Kortfattad beskrivning av aktuell gästforskare och dennes forskning samt planerade arbetsuppgifter under den tid hen kommer att vara verksam vid Lunds universitet (max 2 A4 sidor)
  • CV för aktuell gästforskare (max 2 A4 sidor)
  • Uppgift om eventuell samfinansiering
  • Uppgift om vid vilken institution gästforskaren kommer att vara verksam
  • Budget
  • Ansökan och budget ska vara undertecknat av huvudsökanden samt prefekt för berörd institution

Nästa ansökningsomgång öppnar under vårterminen 2023

Skicka ansökan samt bifogade handlingar elektroniskt till:
coordinator [at] lmc [dot] lu [dot] seDet finns inga specifika formulär för ansökan.

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp inom styrelsen för Ljudmiljöcentrum som också fattar beslut. Beslut kan förväntas inom en månad efter sista ansökningsdag.

 

Människor i ett mötesrum

Kontakt

Valeria Naters
Koordinator 

coordinator [at] lmc [dot] lu [dot] se

+ 46 46 222 09 46