Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Seminarium och konferens

Bidraget syftar till att möjliggöra för anställda vid Lunds universitet att anordna och bjuda in gästföreläsare/forskare till ett öppet seminarium eller konferens om ljud och ljudmiljö.


Det utlysta beloppet uppgår till max 40 000 kr per ansökan och får användas till bl.a. arvode samt resekostnader för inbjudna talare, samt lokalkostnad.

Bidraget kommer att utbetalas som ett engångsbelopp till huvudsökandes institution mot kvittering redovisat seminarieprogram.

Vid beviljat bidrag skall seminariet få annonseras på Ljudmiljöcentrums hemsida och ljudmiljöcentrum stå som medarrangör av detta.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Kortfattad beskrivning av planerat seminarium/konferens (max 2 A4 sidor)
  • CV för medverkande gästföreläsare (max 1 A4 sida/gästföreläsare)
  • Budget för arrangemanget
  • Uppgift om vid vilken institution den sökande önskar förlägga seminariet
  • Ansökan och budget ska vara undertecknat av huvudsökanden samt prefekt för berörd institution

Ansökningar behandlas löpande under året

Skicka ansökan samt bifogade handlingar elektroniskt till: coordinator [at] lmc [dot] lu [dot] seDet finns inga specifika formulär för ansökan.

Beslut rörande inkomna ansökningar fattas av styrelsen för Ljudmiljöcentrum vid nästkommande styrelsemöte
 

Suddig bild på en talare med publik

Kontakt

Valeria Naters
Koordinator 

coordinator [at] lmc [dot] lu [dot] se

+ 46 46 222 09 46