Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stimulansmedel till projektansökan

Bidraget syftar till att möjliggöra för forskare vid Lunds universitet att arbeta med en projektansökan till finansiär under en begränsad tid. 


Det utlysta beloppet uppgår till 50 000 kr per ansökan och kommer att utbetalas som ett engångsbelopp till huvudsökandes institution mot kvittering av inlämnad ansökan. 

Tvärvetenskapliga projektansökningar samt ansökningar med medverkande forskare från olika fakulteter premieras. Medel specifikt till förstudier beviljas ej.

De forskare som beviljats stimulansmedel vilka leder till en beviljad ansökan förväntas skriva en kortfattad populärvetenskaplig text om projektet vilken kan publiceras på ljudmiljöcentrums hemsida inom ett år efter utbetalning av medlen.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Projektansökan: Kortfattad projektbeskrivning (max 2 A4 sidor)
  • CV för medverkande forskare (max 1 A4 sida)
  • Uppgift om åsyftad finansiär
  • Uppgift om vid vilken institution den sökande önskar förlägga projektet
  • Ansökan ska vara undertecknat av huvudsökanden samt prefekt för berörd institution

Nästa ansökningsomgång öppnar under vårterminen 2023

Skicka ansökan samt bifogade handlingar elektroniskt till:
coordinator [at] lmc [dot] lu [dot] seDet finns inga specifika formulär för ansökan.

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp inom styrelsen för Ljudmiljöcentrum som också fattar beslut. Beslut kan förväntas inom en månad efter sista ansökningsdag.
 

Mötesrum fullt med människor med datorer

Kontakt

Valeria Naters
Koordinator 

coordinator [at] lmc [dot] lu [dot] se

+ 46 46 222 09 46