Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tidigare beviljade medel

Följande projekt har blivit beviljade medel från Ljudmiljöcentrum

Höstterminen 2022
 

Bidrag för apparatur och infrastruktur

Susanne Schötz (Logopedi, foniatri och audiologi, Medicinska fakulteten). "Inspelning av vokala, visuella och taktila signaler i katt-människa-interaktionen".
40 000 SEK

Andreas Jakobsson & David Sundström (Matematisk statistik, LTH). "Spatial Active Noise Control for Human Voices".
150 000 SEK

Petter Johansson (Kognitionsvetenskap, HT). "DuckSoup. An open-source experimental platform to manipulate participants' facial and vocal attributes during social interactions."
50 000 SEK

Sebastian Waechter (Logopedi, foniatri och audiologi, Medicinska fakulteten). "T-adapt (utvidgande av hörapparaters lindrande effekt på tinnitus)". 
135 200 SEK


Bidrag för att skriva projektansökan

Enrico Ronchi (Brandteknik, LTH). "Tactile alarms for the safety of people who are deaf of hearing".
50 000 SEK

Jesse Thacher (Arbets- och miljömedicin, Medicinska fakulteten). "Transportation noise and cardiovascular disease – a natural intervention study". 
50 000 SEK

Vårterminen 2022


Bidrag för apparatur och infrastruktur

Alexandra Nikoleris (Miljö- och energisystem, LTH). "ln Search of Equilibrium. Hur ljudkonsten kan gestalta klimatomställningens val och dilemman". Medel för att kunna realisera konstverk. 
38 900 SEK 

Jonas Borell (Ergonomi och aerosolteknologi, LTH). "Sound(e)scape - Ljudmaskering i öppna kontorsmiljöer: Interventionsstudie av effekter på arbetsmiljö och personal". Medel till utrustning för ljudmaskering och ljudmätningar. 
148 800 SEK 

Bidrag för seminarier och föreläsningar 

Alexandra Nikoleris (Miljö- och energisystem, LTH). "ln Search of Equilibrium. Ett seminarium om att gestalta klimatomställning i ljud".
39 625 SEK 

Bidrag för gästforskare

Bertrand Chavarría-Aldrete (Musikhögskolan). Gästprofessor Eric-Maria Couturier. 
24 980 SEK 

Höstterminen 2021


Bidrag för apparatur och infrastruktur

Ola Floden (Byggnadsmekanik, LTH). Forskningsarbete gällande strukturburet ljud. Medel till inköp av Laser Doppler Vibrometer (LDV) till vibrationsmätningar. 
200 000 SEK

Michael Edgerton (Musikhögskolan). "Airflow during experimental signing". Medel till inköp av Airflow Transducer.
35 249 SEK

Bidrag för att skriva projektansökan

Clara Gustafsson (Företagsekonomiska institutionen). "Finding Healthy Sonic Branding Schemes in Urban Settings". 
50 000 SEK

Michael Bossetta (Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap). "Is Sound a Viable Medium for Researching Emotions in Politics? An Online Experiment Testing Enthusiasm and Anxiety's Effects on Climate Action".
50 000 SEK

Vårterminen 2021


Bidrag för gästforskare

Sandra Kopljar (Arkitektur och byggd miljö, LTH). Gästforskare Marie Koldkjær Højlund (ljudkonstnär, kompositör och adjunkt i Sound Studies vid Aarhus universitet). 
200 000 SEK

Marie Cronqvist (Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap). Gästprofessor Alexander Baden (VU Amsterdam samt University of Utrecht, Nederländerna). 
50 000 SEK

Bidrag för att skriva projektansökan

Petter Johansson (Filosofiska institutionen). "Att lyssna till sig själv". 
50 000 SEK

Höstterminen 2020

 

Bidrag för apparatur och infrastruktur

Delphine Bard (Teknisk akustik, LTH). Medel till inköp av "dummyhuvud'" för binaurala fältinspelningar med mjukvarupaket. 
100 000 SEK

Aneta Wierzbicka, (Centre for Healthy Indoor Environments, LTH). Medel till inköp av ljudnivåmätare för mätning av inomhusmiljö. 
100 000 SEK