Publikationer

Ljudmiljöcentrums publikationer

Ljudmiljöcentrums publikationer publiceras bland annat i en skriftserie.

Publicerade arbeten är bland annat seminarievolymer och forskningsrapporter. Texterna i rapportserien är tillkomna i samband med tvärvetenskapliga seminarier arrangerade av Ljudmiljöcentrum kring frågor om ljud och ljudmiljöer i vårt samhälle. Dessa kan laddas ned från Ljudmiljöcentrums webbsida och dessutom beställas i tryckta utgåvor direkt från centret eller från kansli HT.

Information om publikationer, utgivning och beställning presenteras löpande på denna plats.

Bild på uppslagna tidningar

Vill du beställa en eller flera av våra publikationer i tryckt form?

Kontakta koordinator