Bo i Ro

Texter från ett tvärvetenskapligt symposium om boende, buller och hälsa.

Författare: Barbro Westerholm, Maria Albin, Magnus Lindqvist, Dag Glebe, Erik Skärbäck, Mette Sörensen, Kerstin Persson Waye & Frans Mossberg (red.)

Texter från ett tvärvetenskapligt symposium om boende, buller och hälsa. Läkaresällskapets hus i Stockholm, den 20 oktober 2016

Bo i Ro

Pub_Bo i Ro

Barbro Westerholm, Maria Albin, Magnus Lindqvist, Dag Glebe, Erik Skärbäck, Mette Sörensen, Kerstin Persson Waye
Frans Mossberg (red.)

Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 15
2016
Svenska

ISSN: 1653-9354
ISBN: 978-91-87833-92-2 , 978-91-87833-91-5