Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Buller i blåsväder

Texter om ljud från vindkraftverk

Författare: Gösta Bluhm, Stefan Larsson, Christian Sejer Pedersen, Eja Pedersen, Erik Skärbäck, Bertil Persson & Frans Mossberg (Red)

Buller i blåsväder är precis vad vindkraftverk alstrar när vindarna tar fart, vare sig man vill eller inte och vindkraftsbullret har satt vindkraften i ytterligare blåsväder politiskt och opinionsmässigt. Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet arrangerade våren 2011 ett tvärdisciplinärt symposium för att försöka att ge en samlad vetenskaplig genomlysning av frågorna om vindkraft och bullerstörningar. Hur ser forsknings- och kunskapsläget ut idag och vilka luckor finns? Som förnyelsebar energikälla är vindkraft onekligen en av våra mest miljövänliga, men som bekant inte helt fläckfri ur alla aspekter, vilket medfört kritik och oro vad gåller påverkan på landskap, natur och människor. Sverige står inför en omfattande utbyggnad av vindkraften. Den moderna vindkraften har redan hunnit få en historia och nya generationer kraftverk är på väg att etableras med effektivare teknik och större kraft, och med betydligt större möllor. Många känner oro för hur dessa kommer att påverka sina omgivningar i fråga om ljud och annan miljöpåverkan. Det bör stå klart att för att framtidens energiutvinning skall kunna ske så effektivt, ekonomiskt och miljövänligt som möjligt bör olika intressen stämmas av mot varandra, och frågetecken och farhågor utredas och komma i dagen så grundligt och snabbt som möjligt. Ljudmiljöcentrum ville med symposiet “Buller I blåsväder” tillhandahålla en arena där aktuell forskning om vindkraft och ljudmiljöperspektiv kunde presenteras och diskuteras. I denna skrift finns nu material som presenterades på symposiet tillgängligjort för de som inte var där och de som önskar reflektera och referera till aktuell forskning.

Publikationen i sin helhet finns att ladda ned här.

Buller i blåsväder

Pub_Buller i blåsväder

Gösta Bluhm, Stefan Larsson, Christian Sejer Pedersen, Eja Pedersen, Erik Skärbäck, Bertil Persson & Frans Mossberg (Red)

Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 11
2011
Svenska

ISSN: 1653-9354