Care for Sound

Sound Environment, Healing & Health Care

Författare: Patrik Grahn, Johannes van der Berg, Kerstin Persson Waye, Töres Theorell, Per Thorgaard, Maria Quin & Frans Mossberg (Red).

Text from interdisciplinary symposium the 17th of October 2013 arranged by Sound Environment Centre at Lund University.

Care for Sound

Pub_Care for sound

Patrik Grahn, Johannes van der Berg, Kerstin Persson Waye, Töres Theorell, Per Thorgaard, Maria Quin & Frans Mossberg (Red).

Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 12
2014
English

ISSN: 1653-9354
ISBN: 978-91-976560-2-3