Grönska och ljudkvalitet i närmiljö

Hårda fakta för mjuka värden

Författare: Frans Mossberg, Skärbäck Erik

Rapport från symposium på Alnarp 10 mars 2017.

Publikationen i sin helhet finns att ladda ned här.

Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Pub_Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Frans Mossberg, Skärbäck Erik

Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 16
2016
Svenska

ISSN: 1653-9354