Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ljud och tystnad för sinne och själ

Betydelser av ljud och tystnad för själslig och mental rekreation

Författare: Henrik Karlsson, Owe Wikström, Antoon Geels, Håkan Svenbro & Frans Mossberg (Red)

Vad vet vi om vilka betydelser ljud och tystnad, respektive frånvaro av dem har för mental och själslig rekreation idag? Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet har i en serie tvärvetenskapliga symposier sökt skapa forum för denna diskussion genom att bjuda in forskare från ämnen som miljömedicin, psykologi, landskapsplanering och akustik med mera, men har i denna volym valt att ge plats åt röster från ett annat håll. Inom s.k. nyandliga rörelser av olika slag hålls ofta tystnad och stillhet fram som välbehövliga motpoler till det moderna pulserande samtidslivet. Ljudmiljöcentrum bad några forskare och tänkare berätta om deras syn på vilka roller ljud och tystnad kan spela för välbefinnande i sinne och själ.

Publikationen i sin helhet kan laddas ned här.

Ljud och tystnad för sinne och själ

Pub_ljud och tystnad för sinne och själ

Henrik Karlsson, Owe Wikström, Antoon Geels, Håkan Svenbro & Frans Mossberg (Red)

Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 7
2008
Svenska

ISSN: 1653-9354