Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ord om Ljud

Skriftställare om ljudmiljöer och ljud

Mats Arvidson, Mikael Strömberg, Anders Mildner, Louise Wassdahl, Ola Stockfelt & Frans Mossberg (red.)

Hur tolkas ett medium av ett annat? Tankar blir ljud i tal och skrift, men kan tanken i sig sägas vara ljud? Tänker vi i form av tysta föreställda ljud, fast ingen hör dem utom vår egen perception, vad den nu är? Ljud definierade i akustikens värld som vibrationer, frekvenser och amplituder behandlas av humanisten såsom upplevelser av betydelser och som ett meningsskapande som oupphörligen konstrueras vidare och nytolkas. Något som skiljer texterna i denna samling från rent naturvetenskapliga studier är också att de behandlar subjektiva upplevelser av ljudmiljöer och i många fall hur dessa relaterar till idémässiga och kulturella sammanhang. Så vad kan det innebära att skriva om ljud och ljudmiljöer? Skriftställaren, akustikern, musikforskaren, litteraturvetaren, journalisten brottas med uppgiften att skriva om ljud. Hur många tar del av varandras arbeten överhuvudtaget? Ljudmiljöcentrum samlar i denna volym ett antal skriftställares tankar om ljud i form av föreliggande samling ord om ljud.

Publikationen i sin helhet finns att ladda ned här.

Ord om Ljud

Pub_Ord om ljud

Mats Arvidson, Mikael Strömberg, Anders Mildner, Louise Wassdahl, Ola Stockfelt & Frans Mossberg (red.)

Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 14
2015
Svenska

ISSN: 1653-9354
ISBN: 978-91-87833-90-8, 978-91-87833-89-2