Sociala Medier

Ljudmiljöcentrum på sociala medier

Besök Ljudmiljöcentrums Facebooksida för aktuell information om vår verksamhet och aktiviteter, samt för evenemang inom ljudmiljöområdet i stort, eller vår youtubekanal för att ta del av våra inspelade seminarier och föreläsningar.