Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bidrag till apparatur och infrastruktur

Bidraget syftar till att möjliggöra för anställda vid Lunds universitet att införskaffa apparatur eller utveckla infrastruktur för att möjliggöra och vidga forskningen kring ljudmiljö.


Det utlysta beloppet uppgår till max 200 000 kr per ansökan.

Apparatur vilken införskaffas med beviljade bidrag måste tillhöra och förvaltas vid en institution eller centrumbildning kopplad till Lunds Universitet. Bidraget kommer att utbetalas som ett engångsbelopp till huvudsökandes institution mot kvittering av redovisade beställningar och utgifter.

Ansökan

Endast en ansökan per huvudsökande kan skickas in vid samma utlysningsomgång.

Ansökan ska innehålla:

  • Kortfattad beskrivning av apparatur eller infrastruktur samt hur denna är planerad att nyttjas (max 2 A4 sidor)
  • CV för huvudsökande samt eventuell apparaturförvaltare (max 1 A4 sida/person)
  • Dokumenterat redovisning och budget av kostnader för apparatur eller infrastruktur
  • Uppgift om vid vilken institution eller centrumbildning som apparaturen eller infrastrukturen kommer att förvaltas
  • Ansökan och budget ska vara undertecknat av huvudsökanden samt prefekt för berörd institution

Deadline för ansökan är 22 oktober 2021

Skicka ansökan samt bifogade handlingar elektroniskt till: coordinator [at] lmc [dot] lu [dot] se

Det finns inga specifika formulär för ansökan

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp inom styrelsen för Ljudmiljöcentrum som också fattar beslut. Beslut kan förväntas inom en månad efter sista ansökningsdag.

Medlen kan brukas till och med HT 2022