Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Bidrag till apparatur och infrastruktur inom forskning i ljud och ljudmiljö

Ljudmiljöcentrum utfärdar bidrag till stöd för införskaffande av apparatur eller utvecklande av infrastruktur inom området för ljud och ljudmiljöforskning. Bidrag kan sökas av anställda vid Lunds Universitet.

Instrument

Behöriga att söka är anställda vid till Lunds universitet. Endast en ansökan per huvudsökande kan skickas in vid samma utlysningsomgång.
SISTA ANSÖKNINGSDAG 23 OKTOBER 2020


Bidraget syftar till att möjliggöra för anställda vid Lunds universitet att införskaffa apparatur eller utveckla infrastruktur för att möjliggöra och vidga forskningen kring ljud och ljudmiljö. Det utlysta beloppet uppgår till max 100 000 kr per ansökan. Apparatur vilken införskaffas med beviljade bidrag måste tillhöra och förvaltas vid en institution eller centrumbildning kopplad till Lunds Universitet. Bidraget kommer att utbetalas som ett engångsbelopp till huvudsökandes institution mot kvittering av redovisade beställningar och utgifter.

Ansökan ska innehålla:

  • Kortfattad beskrivning av apparatur samt hur denna är planerad att nyttjas (max 2 A4 sidor)
  • CV för huvudsökande samt eventuell apparaturförvaltare (max 1 A4 sida/person)
  • Dokumenterat redovisning och budget av kostnader för apparatur eller infrastruktur
  • Uppgift om vid vilken institution eller centrumbildning som apparaturen eller infrastrukturen kommer att förvaltas
  • Ansökan och budget ska vara undertecknat av huvudsökanden samt prefekt för berörd institution

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp inom styrelsen för Ljudmiljöcentrum som också fattar beslut.
Beslut kan förväntas inom en månad efter sista ansökningsdag.


Medlen kan brukas till och med HT2021. 

Sidansvarig:

SISTA ANSÖKNINGSDAG ÄR DEN 23 OKTOBER 2020

Deadline för ansökan apparatur och infrastruktur
Ansökan skickas digitalt till:
coordinator [at] lmc [dot] lu [dot] se

Särskilda blanketter för ansökan finns ej.

För mer information kontakta Ljudmiljöcentrumsföreståndare:
director [at] lmc [dot] lu [dot] se (Sanne Krogh Groth)

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
Institutionen för Kulturvetenskaper
Helgonavägen 3, 221 00 Lund

Postadress:
Ljudmiljöcentrum
Box 192
221 00 Lund