Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Bidrag till vetenskapliga seminarier

Ljudmiljöcentrum delar ut bidrag till arrangemang av ett eller flera tvärvetenskapliga seminarier om ljudmiljö.

Styrelsen för Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet har beslutat att utlysa bidrag för arrangerande av ett eller flera vetenskapliga seminarier om ljudmiljö. 

Maximalt 40 000 kr kan sökas och avser att täcka kostnader för lokal, eventuellt föreläsararvode och förtäring i samband med seminariet. Val av tema och föreläsare görs av den sökande. Bidraget kommer att utbetalas mot skriftligen dokumenterade uppgifter om seminariets dag, lokal och föreläsare. Val av tema och föreläsare görs av den sökande. 

Behörig att söka är forskare och lärare som har anknytning till Lunds universitet. 


Ansökan ska innehålla:

  • Uppgifter om ansvarig (namn, tjänstetitel, institutionstillhörighet, kontaktuppgifter)
  • Tema
  • Datum
  • Lokal
  • Föreläsare
  • Budget
  • Ansökan ska vara undertecknat av huvudsökanden samt prefekt för berörd institution

Särskilda blanketter för ansökan finns ej.

Sista ansökningsdag är den 1 november 2019
Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp inom styrelsen för Ljudmiljöcentrum som också fattar beslut. Beslut kan förväntas inom en månad efter sista ansökningsdag.
Medlen kan brukas till och med HT2020. 

Ansökan skickas digitalt till: coordinator [at] lmc [dot] lu [dot] se

För mer information kontakta Ljudmiljöcentrumsföreståndare:
director [at] lmc [dot] lu [dot] se (Sanne Krogh Groth)


Ljudmiljöcentrum är en centrumbildning som inrättades av Rektor 2005 och som har till uppgift att studera ljud som fenomen samt ljudvärldar och ljudmiljöer i fler- och tvärvetenskapliga perspektiv. Dess övergripande uppgift är att vara ett universitetsgemensamt organ för utbildning och forskning samt samverkan med det omgivande samhället i frågor rörande ljud och ljudmiljöer.

Sidansvarig:

Sista ansökningsdag

1 november 2019

Platon

Skicka ansökan till: coordinator [at] lmc [dot] lu [dot] se

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
Institutionen för Kulturvetenskaper
Helgonavägen 3, 221 00 Lund

Postadress:
Ljudmiljöcentrum
Box 192
221 00 Lund