Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bidraget syftar till att möjliggöra för en gästforskare, inom studier i ljud och ljudmiljö, att vara verksam vid Lunds Universitet under en begränsad tid. 


Det utlysta beloppet uppgår till max 200 000 kr per ansökan och kommer att utbetalas som ett engångsbelopp till huvudsökandes institution.

Inbjuden gästforskare vilken beviljats medel förväntas hålla ett seminarium i ljudmiljöcentrumsregi under den period personen befinner sig vid Lunds universitet.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Projektansökan: Kortfattad beskrivning av aktuell gästforskare och dennes forskning samt planerade arbetsuppgifter under den tid hen kommer att vara verksam vid Lunds universitet (max 2 A4 sidor)
  • CV för aktuell gästforskare (max 2 A4 sidor)
  • Uppgift om eventuell samfinansiering
  • Uppgift om vid vilken institution gästforskaren kommer att vara verksam
  • Budget
  • Ansökan och budget ska vara undertecknat av huvudsökanden samt prefekt för berörd institution

Deadline för ansökan är 26 april 2021

Skicka ansökan samt bifogade handlingar elektroniskt till:
coordinator [at] lmc [dot] lu [dot] se
Det finns inga specifika formulär för ansökan

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp inom styrelsen för Ljudmiljöcentrum som också fattar beslut. Beslut kan förväntas inom en månad efter sista ansökningsdag.

Medlen kan brukas till och med VT 2022

Ett äpple i form av ett hus på en hög med böcker