Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Seminarium och konferens

Bidraget syftar till att möjliggöra för anställda vid Lunds universitet att anordna och bjuda in gästföreläsare/forskare till ett öppet seminarium eller konferens om ljud och ljudmiljö.


Det utlysta beloppet uppgår till max 40 000 kr per ansökan och får användas till bl.a. arvode samt resekostnader för inbjudna talare, samt lokalkostnad.

Bidraget kommer att utbetalas som ett engångsbelopp till huvudsökandes institution mot kvittering redovisat seminarieprogram samt utlägg. 

Vid beviljat bidrag skall seminariet få annonseras på Ljudmiljöcentrums hemsida och ljudmiljöcentrum stå som medarrangör av detta.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Kortfattad beskrivning av planerat seminarium/konferens (max 2 A4 sidor)
  • CV för medverkande gästföreläsare (max 1 A4 sida/gästföreläsare)
  • Budget för arrangemanget
  • Uppgift om vid vilken institution den sökande önskar förlägga seminariet
  • Ansökan och budget ska vara undertecknat av huvudsökanden samt prefekt för berörd institution

Deadline för ansökan är 22 oktober 2021

Skicka ansökan samt bifogade handlingar elektroniskt till:
coordinator [at] lmc [dot] lu [dot] se
Det finns inga specifika formulär för ansökan

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp inom styrelsen för Ljudmiljöcentrum som också fattar beslut. Beslut kan förväntas inom en månad efter sista ansökningsdag.

Medlen kan brukas till och med HT 2022