Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Stimulansmedel för forskning inom ljud och ljudmiljö

Ljudmiljöcentrum utfärdar stimulansmedel som stöd för forskare och anställda vid Lunds Universitet att vidga sina kunskaper inom området för ljud- och ljudmiljöforskning. Bidrag kan sökas för att arbeta med en projektansökan inom ljud och ljudmiljö till finansiär under en begränsad tid, bjuda in gästforskare samt till att anordna föredrag och föreläsningar med gästföreläsningar inom området.

Ljudmiljöcentrums stimulansmedel

Behöriga att söka är forskare samt anställda vid till Lunds universitet. 
SISTA ANSÖKNINGSDAG 23 OKTOBER 2020


Gästforskare

Bidraget syftar till att möjliggöra för en gästforskare inom studier i ljud och ljudmiljö, att vara verksam vid Lunds Universitet under en begränsad tid. Det utlysta beloppet uppgår till max 100 000 kr per ansökan och kommer att utbetalas som ett engångsbelopp till huvudsökandes institution. Inbjuden gästforskare vilken beviljats medel förväntas hålla ett seminarium i ljudmiljöcentrumsregi under den period personen befinner sig vid Lunds universitet.

Ansökan ska innehålla:

 • Projektansökan: Kortfattad beskrivning av aktuell gästforskare och dennes forskning samt planerade arbetsuppgifter under den tid hen kommer att vara verksam vid Lunds universitet (max 2 A4 sidor)
 • CV för aktuell gästforskare (max 2 A4 sidor)
 • Uppgift om eventuell samfinansiering
 • Uppgift om vid vilken institution gästforskaren kommer att vara verksam
 • Budget
 • Ansökan och budget ska vara undertecknat av huvudsökanden samt prefekt för berörd institution

Projektansökan

Bidraget syftar till att möjliggöra för forskare att arbeta med en projektansökan till finansiär under en begränsad tid. Det utlysta beloppet uppgår till max 50 000 kr per ansökan och kommer att utbetalas som ett engångsbelopp till huvudsökandes institution mot kvittering av inlämnad ansökan. Tvärvetenskapliga projektansökningar samt ansökningar med medverkande forskare från olika fakulteter premieras.
De forskare som beviljats stimulansmedel vilka leder till en beviljad ansökan förväntas skriva en kortfattad populärvetenskaplig text om projektet vilken kan publiceras på ljudmiljöcentrums hemsida inom ett år efter utbetalning av medlen.

Ansökan ska innehålla:

 • Projektansökan: Kortfattad projektbeskrivning (max 2 A4 sidor)

 • CV för medverkande forskare (max 1 A4 sida)

 • Uppgift om åsyftad finansiär

 • Uppgift om vid vilken institution den sökande önskar förlägga projektet

 • Ansökan ska vara undertecknat av huvudsökanden samt prefekt för berörd institution


Seminarium och konferens

Bidraget syftar till att möjliggöra för anställda vid Lunds universitet att anordna och bjuda in gästföreläsare/forskare till ett öppet seminarium eller konferens om ljud och ljudmiljö. Seminariet får ej ingå som en del i ordinarie undervisning vid universitetet. Det utlysta beloppet uppgår till max 40 000 kr per ansökan och får användas till arvode samt resekostnader för inbjudna talare, samt lokalkostnad och eventuellt enklare förtäring för deltagare och åhörare i samband med föredrag. Bidraget kommer att utbetalas som ett engångsbelopp till huvudsökandes institution mot kvittering redovisat seminarieprogram samt utlägg.
Vid beviljat bidrag skall seminariet få annonseras på Ljudmiljöcentrums hemsida och ljudmiljöcentrum stå som medarrangör av detta.

Ansökan ska innehålla:

 • Kortfattad beskrivning av planerat seminarium/konferens (max 2 A4 sidor)

 • CV för medverkande gästföreläsare (max 1 A4 sida/gästföreläsare)

 • Budget för arrangemanget

 • Uppgift om vid vilken institution den sökande önskar förlägga seminariet

 • Ansökan och budget ska vara undertecknat av huvudsökanden samt prefekt för berörd institution


Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp inom styrelsen för Ljudmiljöcentrum som också fattar beslut.
Beslut kan förväntas inom en månad efter sista ansökningsdag.


Medlen kan brukas till och med HT2021

Sidansvarig:

Sista ansökningsdag är den 23 oktober 2020

Deadline för ansökan stimulansmedel

Ansökan skickas digitalt till: 
coordinator [at] lmc [dot] lu [dot] se

Särskilda blanketter för ansökan finns ej.


För mer information kontakta Ljudmiljöcentrumsföreståndare:
director [at] lmc [dot] lu [dot] se (Sanne Krogh Groth)

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
Institutionen för Kulturvetenskaper
Helgonavägen 3, 221 00 Lund

Postadress:
Ljudmiljöcentrum
Box 192
221 00 Lund