Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Stimulansmedel för projektansökan

Tvärdisciplinär forskning om ljudmiljö
Ljudmiljöcentrum utfärdar stimulansmedel som stöd till att möjliggöra för forskare att arbeta med en projektansökan till finansiär under en begränsad tid. Det utlysta beloppet uppgår till maximalt 50 000 kr per ansökan och kommer att utbetalas som ett engångsbelopp mot kvittering av inlämnad ansökan.

Styrelsen för Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet har beslutat att utlysa stimulans­medel för forskare med anknytning till Lunds universitet för att initiera tvärvetenskapliga ljudmiljörelaterade forskningsprojekt. Projekten kan antingen ha en inriktning mot tvärvetenskapliga projekt i stort, men samarbetsprojekt som inkluderar representanter från minst två fakulteter samt projekt av fler-/tvärvetenskaplig och innovativ karaktär prioriteras.

Bidraget syftar till att möjliggöra för forskare att arbeta med en projektansökan till finansiär under en begränsad tid. Det utlysta beloppet uppgår till 50 000 kr per ansökan och kommer att utbetalas som ett engångsbelopp till huvudsökandes institution mot kvittering av inlämnad ansökan. Högst tre ansökningar beviljas i denna ansökningsomgång och högst en till varje sökande. De forskargrupper som beviljats stimulansmedel vilka leder till en beviljad ansökan förväntas arrangera ett seminarium som handlar om projektet inom ett år efter utbetalning av medlen.

Behörig att söka är forskare som innehar doktorsexamen och anknytning till Lunds universitet. Endast en ansökan per huvudsökande kan skickas in vid samma utlysningsomgång.

Ansökan ska innehålla:

  • Projektansökan: Kortfattad projektbeskrivning om cirka en halv A4 sida
  • Uppgifter om medverkande forskare (CV)
  • Uppgift om åsyftad finansiär
  • Uppgift om vid vilken institution den sökande önskar förlägga projektet
  • Ansökan ska vara undertecknat av huvudsökanden samt prefekt för berörd institution

Särskilda blanketter för ansökan finns ej.

Sista ansökningsdag är den 1 november 2019
Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp inom styrelsen för Ljudmiljöcentrum som också fattar beslut. Beslut kan förväntas inom en månad efter sista ansökningsdag.
Medlen kan brukas till och med HT2020. 

Ansökan skickas digitalt till: coordinator [at] lmc [dot] lu [dot] se

För mer information kontakta Ljudmiljöcentrumsföreståndare:
director [at] lmc [dot] lu [dot] se (Sanne Krogh Groth)


Ljudmiljöcentrum är en centrumbildning som inrättades av Rektor 2005 och som har till uppgift att studera ljud som fenomen samt ljudvärldar och ljudmiljöer i fler- och tvärvetenskapliga perspektiv. Dess övergripande uppgift är att vara ett universitetsgemensamt organ för utbildning och forskning samt samverkan med det omgivande samhället i frågor rörande ljud och ljudmiljöer.

Sidansvarig:

Sista ansökningsdag

1 november 2019

stimulansmedel

Ansökan skickas till: coordinator [at] lmc [dot] lu [dot] se

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
Institutionen för Kulturvetenskaper
Helgonavägen 3, 221 00 Lund

Postadress:
Ljudmiljöcentrum
Box 192
221 00 Lund