Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Stöd till gästprofessor inom Ljudmiljöområdet

Med denna utlysning vill Ljudmiljöcentrum stödja Lunds universitets internationella samarbeten inom forskning i ljud och ljudmiljö. Institutioner vid Lunds Universitet kan därför ansöka om ekonomiskt stöd på upp till 300 000 sek för besök av en internationellt profilerad professor / forskare inom området under 2020.

Under besöket måste forskaren:
- delta aktivt i värdinstitutets forskningsverksamhet
- kommunicera sitt arbete vid minst ett utbildningstillfällen vid värdinstitutionen
- utveckla framtida samarbete, t.ex. planering av forskningspublikationer eller ansökningar
- förmedla sin forskning i två öppna gästföreläsningar / symposier inom ramarna av Ljudmiljöcentrum

Förutsättning

För att tilldelas medel enligt ovan krävs att den tilltänkta gästprofessoren är anställd som professor vid annat lärosäte eller uppfyller behörighetskraven för anställning som professor vid tidpunkten för ansökan (se 3 kap. 3 § högskolelagen (HL)). Personen ska ha en specifik kompetens av värde för den aktuella verksamheten. 

För att rekrytera en gästprofessor ställs inget krav på högskolepedagogisk utbildning/motsvarande genom att det i anställningsordningen bara hänvisas till behörighetskraven i Högskoleförordningen.

Forskningskompetensen ska vara dokumenterad och intygas av ansökaren och bifogas ansökan. Gästprofessoren ska vara fackligt kompetent i den miljö* han/hon ska verka och det ska tydligt framgå på vilket sätt han/hon kan bidra till att främja arbetet inom ljudmiljö-studier samt stimulera framtidiga internationella samarbeten.


* Med miljö avses t ex forskning, undervisning, ämne, fakultet, institution


Utlysning

Samtliga institutioner/fakulteter vid Lunds universitet ges möjlighet att ansöka om medel som stöd till att anställa en gästprofessor inom ljud – och ljudmiljöområdet. Vid bedömning av ansökan läggs särskild vikt vid hur gästprofessorn i den aktuella miljön kan bidraga till internationalisering och framtida samarbete.

Krav

För att ansökan ska behandlas ska följande information tydligt framgå av ansökan:

  • Att personen är anställd vid annat lärosäte, enligt de riktlinjer som anges i högskoleförordningen och i Lunds universitets lokala riktlinjer.
  • Kort redovisning av personens vetenskapliga och pedagogiska meriter samt övriga meriter av betydelse för arbets- och undervisningsmiljön, inklusive ett fullständigt CV.
  • Planerade arbetsuppgifter
  • Sökt belopp (max 300 000) inklusive budget (enbart lönekostnader kan ansökas)
  • Tidpunkt/er för och längd på vistelsen/vistelserna vid Lunds universitet
  • Förväntade effekter både under och efter vistelse:
    På vilket sätt gästen kan bidra till att attrahera och stödja forskning och utbildning inom området på Lunds Universitet.
    På vilket sätt gästen kan bidra till utbildning på grund-, avancerad och/eller forskarnivå samt till forskning på Lunds Universitet.

Uppföljning och redovisning

Gästprofessorns vistelse ska utvärderas med en kort skriftlig redogörelse av forskarens faktiska betydelse och bidrag till det aktuella området, med utgångspunkt i de stadfästelser som angivits i ansökan om medel. Redogörelsen ska skickas till sanne_krogh [dot] groth [at] kultur [dot] lu [dot] se. En kort ekonomisk redogörelse ska lämnas samtidigt.  Eventuella återstående medel ska återbetalas.

Beviljade medel ska användas inom 2 år efter beslut.

Ansökan

Ansök ska vara Ljudmiljöcentrum tillhanda senast den 1 november 2019
F
ullständig ansökan ska skickas per e-post till: coordinator [at] lmc [dot] lu [dot] se (subject: Guest%20Professor)

Beredning av ansökningar och beslut om tilldelning

Verksamheten skriver en anhållan som innehåller information om de strategiska överväganden och kompetensbehov som finns, anställningens inriktning, att jämställdhetsaspekten beaktats, vilka arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, omfattning samt vilka medel som finansierar anställningen. Av förslaget ska även framgå att behörighet för sådan anställning föreligger. Anställningsintyg från vederbörandes arbetsgivare samt en uppdaterad CV med publikationslista ska bifogas. Dekan vid den sökande fakulteten ska tillstyrka anställningen och förslaget lämnas sedan till rektor för beslut om anställning av gästprofessor (vid rektorssammanträde.)

Beslut förväntas senast den 1 december 2019.

 

 

Sidansvarig:

Sista ansökningsdag

1 november 2019guestprofessor_puff

Ansökan skickas till: coordinator [at] lmc [dot] lu [dot] se

Frågor om ansökan eller tolkningen av inbjudan?

fraga


Ställ dem till Ljudmiljöcentrums föreståndare
Sanne Krogh Grothdirector [at] lmc [dot] lu [dot] se (subject: Guest%20Professor%20LMC)

Administrativa frågor riktas till
Christel Anderberg: christel [dot] anderberg [at] kultur [dot] lu [dot] se (subject: Fr%C3%A5ga%3A%20G%C3%A4stprofessur%20LMC)

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
Institutionen för Kulturvetenskaper
Helgonavägen 3, 221 00 Lund

Postadress:
Ljudmiljöcentrum
Box 192
221 00 Lund