Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ljudmiljöcentrums styrelse

2019

Ljudmiljöcentrum leds av en styrelse. Styrelsen ska vara tvärvetenskapligt sammansatt och bestå av högst 11 ledamöter från minst tre olika fakulteter enligt följande:

  • Sex ledamöter som företräder Lunds universitet
  • Två ledamöter sm företräder externa verksamheter
  • Studenter har rätt att vara representerade med tre ledamöter

Fakultetsstyrelsen vid HT utser ledamöterna som företräder Lunds universitet och som företräder externa verksamheter, samt utser ordförande bland ledamöterna.

Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7§ studentkårsförordningen (2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år.

Prefekten vid Institutionen för Kulturvetenskaper har närvaro, yttrande- och föreslagsrätt i styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten, anger närmare riktlinjer för denna, fastställer årlig verksamhetsplan, budget och verksamhetsredovisning.