Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ljudmiljöcentrums styrelse

Ljudmiljöcentrum leds av en styrelse. Ljudmiljöcentrums styrelse har inom ramen för institutionsorganisationen det övergripande ansvaret för verksamheten, anger närmare riktlinjer för denna, fastställer årlig verksamhetsplan samt framlägger budget och verksamhetsredovisning. Ljudmiljöcentrums budget godkänns årligen av styrelsen för Institutionen för kulturvetenskaper.

Styrelsen ska vara tvärvetenskapligt sammansatt och sammanträda minst två gånger per termin. Den ska bestå av högst elva ledamöter (inkl. ordförande), komma från minst tre olika fakulteter och vara sammansatt enligt följande:

  • sex ledamöter som företräder Lunds universitet, varav minst en från HT-fakulteterna
  • två ledamöter som företräder externa verksamheter
  • studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter.

Dekanen vid Humanistiska och teologiska fakulteterna utser ordförande, ställföreträdande ordförande och övriga ledamöter på förslag från prefekten. Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen, med undantag av studentrepresentanterna, är tre år. Prefekten vid Institutionen för kulturvetenskaper har närvaro-, yttrande och förslagsrätt i styrelsen. Företrädare för personalorganisationerna har närvaro-, yttrande och förslagsrätt i styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen. 

Porträttbild på Kristoffer Mattisson

Kontakt

Kristoffer Mattisson
Styrelseordförande

kristoffer [dot] mattisson [at] med [dot] lu [dot] se (kristoffer[dot]mattisson[at]med[dot]lu[dot]se)
+46 732741430

Kommande styrelsemöten

29 september kl. 14-16
Styrelseinternat 21-22 november