Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ljudmiljöcentrums styrelse

2019

Ljudmiljöcentrum leds av en styrelse. Styrelsen ska vara tvärvetenskapligt sammansatt och bestå av högst 11 ledamöter från minst tre olika fakulteter enligt följande:

  • Sex ledamöter som företräder Lunds universitet
  • Två ledamöter sm företräder externa verksamheter
  • Studenter har rätt att vara representerade med tre ledamöter

Fakultetsstyrelsen vid HT utser ledamöterna som företräder Lunds universitet och som företräder externa verksamheter, samt utser ordförande bland ledamöterna.

Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7§ studentkårsförordningen (2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år.

Prefekten vid Institutionen för Kulturvetenskaper har närvaro, yttrande- och föreslagsrätt i styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten, anger närmare riktlinjer för denna, fastställer årlig verksamhetsplan, budget och verksamhetsredovisning.

Sidansvarig:

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
Institutionen för Kulturvetenskaper
Helgonavägen 3, 221 00 Lund

Postadress:
Ljudmiljöcentrum
Box 192
221 00 Lund