Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Acoustofluidics

28 mars - 24 april, 2022

Ljud innehåller energi som kan omvandlas till rörelse om ljudet studsar eller passerar igenom ett objekt. Objektet kan absorbera lite av det ljud som passerar och stjäl då en del av energin som omvandlas till en kraft som kan påverka dess rörelse. En del av ljudet kommer även att reflekteras av objektet och detta ger också upphov till en kraft och rörelse.

"Jag har arbetat fram ett ljudverk som tar inspiration av Per Augustssons forskning. Pers forskning ger inte något hörbart ljud ifrån sig, då den typ av ljud som används, en form av resonant ultraljud, är för höga för det mänskliga örat att uppfatta. 

Ljudverket är min tolkning av det kontinuerliga flödet av vätska, partiklar och celler, som förs samman eller separeras av en nod som här representeras av en bordun i tonen B.

Jag föreställde mig mikroskopiska celler och partiklar flöda i olika storlekar och i olika mängd. Likt när volym blir för starkt såg jag framför mig hur kanske ibland för många partiklar och celler träffar samma punkt samtidigt och kan skapa en distortion, därför hör man bland annat just distortion i verket. Jag ville skapa en ljudbild som har ett konstant flow, varje sekund är olik men med återkommande element.

Ljuden som använts i verket är helt fabricerade och en tolkning av de impulser och resonanta ultraljud som Per använder i sitt arbete.
"

Julia Rakel Öjbrandt Wikenmo - mars 2022


I min forskning använder jag ultraljud för att bland annat sortera ut celler från exempelvis blodprover. Blod består mestadels av röda blodceller men innehåller även vita blodkroppar som är en del av immunförsvaret. I blodet hos personer som drabbats av cancer kan det även finnas så kallade cirkulerande tumörceller som tros spela en roll för hur cancer sprids mellan olika organ i kroppen. För att förstå vilken roll olika typer av blodceller har i hos friska och sjuka individer är det av intresse för biologer och medicinska forskare att kunna separera ut olika typer av celler ur blodet för att studera dem i detalj. Vi tror att ultraljudsbaseras separation kan ge dem ett kraftfullt verktyg för att åstadkomma detta.

Schematisk bild över celler som leds in i ett glaschip

Celler leds in i ett glaschip med en millimeterbred kanal som är några centimeter lång. Hela chippet vibrerar miljontals gånger per sekund och ett ljudfält uppstår mellan väggarna inuti kanalen. Cellerna påverkas av ljudet och en kraft uppstår som trycker cellerna i sidled medan de flyter fram igenom kanalen. Celler av olika typ påverkas i varierande grad av ljudet eftersom de har lite olika ljudegenskaper och storlek. Effekten av detta är att när cellerna når slutet av kanalen så har de separerats från varandra. Genom att förgrena flödet i slutet av kanalen kan vi samla upp celler av olika typ i separata utlopp.

I min forskning undersöker jag och vidareutvecklar denna teknologi genom att studera grundläggande fenomen som uppstår när ljudvågor interagerar med mikroskopiska objekt och vätskor. Forskningen drivs framåt genom att vi försöker hitta lämpliga nya användningsområden som kan komma samhället till nytta. Men vi drivs också av en nyfikenhet och uppfinnarglädje som kan sammanfattas med följande citat ur serietidningen Bamse:
Jag uppfinner. Ibland går det att använda, ibland inte.”  – Skalman

Per Augustsson - mars 2022