Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ljudmiljöcentrum är en tvärvetenskaplig centrumbildning ämnad att initiera, samordna och stimulera tvärvetenskaplig forskning om ljud och ljudmiljö.

Ljudmiljöcentrum har till uppgift att studera ljudet som fenomen, ljudvärldar och ljudmiljöer ur ett mång- och tvärvetenskapligt perspektiv. Vi är ett gemensamt organ för hela Lunds universitet, för utbildning och forskning samt samverkan med samhället i stort i frågor som rör ljud och ljudmiljöer.