Styrelseledamöter

2020-2022

STYRELSEORDFÖRANDE
Staffan Storm
Prodekan vid Konstnärliga fakulteten, lektor, Muskhögskolan i Malmö, LU


STYRELSELEDAMÖTER

 • Kristoffer Mattisson (Ställföreträdande ordförande)
  Med.dr. Sektionen för arbets- och miljömedicin och psykiatrisk epidemiologi, Lunds universitet.
   
 • Viveka Lyberg Åhlander
  Professor i logopedi, Åbo Akademi, Finland samt docent vid logopedi, foniatri och audiologi Lunds Universitet

 • Sandra Kopljar
  Biträdande universitetslektor vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds tekniska högskola
   
 • Johannes Stripple
  Docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
   
 • Robert Willim
  Docent vid avdelningen för ABM och digitala kulturer, Lunds universitet
   
 • Jonas Brunskog
  Lektor  Institut for Elektroteknologi, Danmarks Tekniska Universitet (DTU)
   
 • Gunnar Cerwén
  Fil.dr. & landskapsarkitekt, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

 

STUDERANDEREPRESENTANTER                           

Vakant