Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Verksamhet

Vad gör Ljudmiljöcentrum?

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet är en tvärvetenskaplig centrumbildning ämnad att initiera, samordna och stimulera tvärvetenskaplig forskning om ljud och ljudmiljö och hur människan och samhället påverkas av dessa.

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet inrättades i mars 2005. Centret är det första i sitt slag, såväl nationellt som internationellt. Dess uppgift är att studera ljudet som fenomen, ljudvärldar och ljudmiljöer ur ett mång- och tvärvetenskapligt perspektiv. Det är ett gemensamt organ för hela Lunds universitet, för utbildning och forskning samt samverkan med samhället i stort i frågor som rör ljud och ljudmiljöer.

Ljudmiljöcentrum är en tvärvetenskaplig centrumbildning ämnad att initiera, samordna och stimulera tvärvetenskaplig forskning om ljud och ljudmiljö. Centret är placerat vid Kulturvetenskaper på HT-fakulteten men har ämnesmässigt stor spännvidd och täcker exempelvis:

  • Hur människor och samhälle påverkas av ljud

  • Ljudets roll i kulturella sammanhang i nutid och historiska perspektiv (t.ex. i ritualer, media, konst och musik)

  • Hur auditiva perspektiv är involverade i planering av offentliga rum inomhus och utomhus.

  • Utveckling av ny teknologi som kan stimulera förmedling genom ljud