Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Loud Silence

14 juni - 8 juli, 2022

Loud Silence

Sofia Chanfreau & Jonas Borell

Vi är omgivna av ljud. Hela tiden. Trafik, telefoner, sus i träden, andra människors tal eller rörelser. Även när vi tror att det är tyst finns det alltid något bakgrundsbrus: en ventilation, ett surrande kylskåp eller en medmänniska som tuggar tuggummi. Speciellt i kontors- miljöer kan dessa små bakgrundsljud uppfattas som störande. Och ju tystare det är, desto besvärligare är det för vår hjärna att kunna sortera bort dessa små ljud. Svaret är: mera ljud.

Om ljudverket

Jag har gjort en ljudgestaltning inspirerad av Jonas Borells forskning inom ljudmaskering.

I ljudverket använder jag mig av alla de ljud vi kan uppfatta som störande i en kontorsmiljö eller liknande, såsom tangentbord, telefoner, kaffekoppar, nycklar, papper och tal, och med dem skapat ljudmattor för att förstärka känslan av påträngande närvaro.

Jag har också lekt med tanken hur ljud som är designade till att fungera som maskering skulle kunna låta, och kring dem byggt ett musikstycke som upprepas i gestaltningen. Jonas forskning kring ljudmaskering med dessa designade ljud är ännu i sin linda, och jag tog mig därför friheten att tänka fritt kring hans olika resonemang.

Att maskera ljud med ännu fler ljud är i sig en motsägande och fantasieggande tanke, och därför är ljudbilden i denna gestaltning varierande, prövande olika idéer kring hur detta skulle kunna låta.

Sofia Chanfreau 


Om forskningen bakom ljudverket

Kontorslandskapen ökar i antal och allt fler personer arbetar i olika former av öppna kontorslandskap. I Sverige är vi bra på att bygga och inreda så att det blir tyst och lugnt, så idag är många kontorslandskap knäpptysta miljöer. Det kan kanske tyckas vara bra, men ibland är det faktiskt för tyst. Den tysta bakgrunden gör att olika ljud som uppstår i kontorsmiljöer framträder tydligare och lättare uppfattas av människors hörsel. I många fall kan man t ex höra tangentbordstryckningar eller kaffesörplande från andra änden av rummet. Andras samtal, t ex via telefon, kan också ofta höras mycket väl. Att höra alla dessa ljud, som oftast inte alls har med ens pågående arbete att göra, kan störa människors koncentration och mentala fokus. VI blir trötta av att försöka filtrera bort sånt vi inte vill höra, och många upplever att de presterar sämre och blir stressade av just ljudmiljöstörningar i öppna kontorslandskap. Samtidigt lever vi i en tid med höga nivåer av arbetsrelaterad stress, som ökar och ökar.

Det finns många sätt att försöka hantera ljudrelaterade störningar i kontorsarbetsmiljöer. Somliga använder t ex hörlurar mest hela tiden, för att dämpa och skärma av omgivningens ljud. Det går också att tillföra ljud, som skapar en bakgrund som döljer en del av de förekommande ljuden, så att de inte blir lika påträngande och stressande. Det kallas för ljudmaskering. I vår pågående forskning undersöker jag och ett par kollegor hur olika former av ljudmaskering i öppna kontorslandskap upplevs av och påverkar de som arbetar där. Avsikten är att försöka hitta vilka för- och nackdelar olika slags ljudmaskeringslösningar har för personalens komfort, stress, välbefinnande och närvaro på arbetsplatsen.

Jonas Borell