Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Trädgården

Jonna Hägg har undersökt hur ljudbilden i omvärlden förändras. Mänskliga ljud har blivit så dominerande på jorden att det har skapats en ljudkategori bara för dem: antropofoni. 

I många av våra miljöer dominerar antropofoni och dränker ut naturens egna ljud.
Allt vi bygger, våra maskiner, motorer och hus skapar nya ljud vilka integreras i landskapet. På detta sätt skapar de nya ljudlandskap, nya "naturljud" - dagens natur. Utgångspunkten för arbetet är trädgården som en musikalisk komposition och (tematisk) disharmoni.

"Jag föreställer mig att varje landskap har sin egna melodi som skapas av den omgivande geografin och klimatet, ett samspel mellan djur och natur. Melodin kan sätta sig djupt i de varelser som lever på dessa platser, om detta samspel rubbas så förändras även livet på platsen. Det är lika viktigt att försöka bevara alla dessa unika melodier i landskapet som att bevara unika fysiska miljöer. Inte nog med att en skrämmande mängd växt och djurarter utrotas på grund av människans framfart så är en stor del av de naturliga ljudlandskapen hotade att försvinna. Djurens olika ljud delas upp över ljudspektrumet så att de olika lätena inte slår ut varandra, likt hur det fungerar i en orkester, där alla i ensemblen har sin självklara plats har djurs läten sin givna plats. Lägger man till två instrument som ligger för nära i register kommer ljuden bli otydliga och förändras, och kanske till och med släckas ut. Detta sker här och nu, när människan och hennes maskiner tar mer och mer plats i naturens ljudvärld.
Jonna Hägg

Ljudinstallationen är ett samarbete mellan Ljudmiljöcentrum, Botaniska trädgården i Lund och Inter Arts Center, vilka har producerat ljudinstallationen. Jonna Hägg är konstnär och utbildad vid Malmö konsthögskola.