Ljud och tystnad för sinne och själ

Betydelser av ljud och tystnad för mental och själslig rekreation

2008-11-28 genomförde Ljudmiljöcentrum symposiet "Ljud och tystnad för sinne och själ - betydelser av ljud och tystnad för mental och själslig rekreation"

Ljud och tystnad