Buller i blåsväder

Ljud från vindkraftverk

2011-03-25 arrangerade Ljudmiljöcentrum det tvärvetenskapliga symposiet "Buller i blåsväder"

Buller i blåsväder

 Ljudmiljöcentrum arrangerard 25e mars 2011 ett tvärdisciplinärt symposium om ljud från vindkraftverk för att ge en vetenskaplig genomlysning av problem runt vindkraft och buller.

 

MEDVERKANDE:

Eja Pedersen
Martin Almgren
Gösta Bluhm
Christian Sejer Pedersen.