Ord om Ljud

Författare och skriftställare om ljudmiljöer

2014-12-05 genomförde Ljudmiljöcentrum det tvärvetenskapliga symposiet "Ord om Ljud - Författare och skriftställare om ljudmiljöer"

Ord om Ljud

Vad innebär det att beskriva, förmedla och berätta om ljud? Litteratur berättar om människors upplevelser av sig själva, sina sinnesintryck och världen, men hur skildras ljud i olika tider och sammanhang?