Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hållbara livsmiljöer?

Ljudinstallation

Spelas under Kulturnatten i Lund, den 16 september 2023, kl. 16-19
Plats: Pufendorfinstitutets trädgård (Biskopsgatan 3)

Hur låter våra framtida livsmiljöer? Hur kommer vi att må i framtidens städer? Vid nybyggnation i Sverige är riktvärdet betydligt högre (60–65 dB; beroende på bostadens storlek) än WHO:s hälsobaserade rekommendation (motsvarande 50dB). Varför tillåter Sveriges riktvärden högre ljudnivåer än vad WHO rekommenderar? Det finns vetenskapliga bevis för att bullerexponering kan påverka hälsa och välbefinnande negativt, där vägtrafikbuller ofta är den dominerande källan. Hållbarhetsinitiativ såsom städers förtätning innebär att trafik i urbana miljöer förväntas öka och i takt med att vi förtätar kommer vi också att bo närmare vägar som avger buller.

Denna ljudinstallation är kopplad till Temat Sound of Democracy, som startar vid Pufendorfinstitutet under hösten 2023. Temat behandlar frågor om hur vardagsmiljöer stödjer, speglar eller motverkar demokratiska värderingar. Genom ljudinstallationen upplevs stora kontraster mellan olika gränsvärden för buller, och lugna och trafikerade ljudmiljöer. Ljudinstallationen innehåller ljud som spelas upp växelvis och kommer att växla mellan naturljud (50-55 dB), det svenska riktvärdet (60 dB) och WHO:s hälsobaserade riktvärde (motsvarande 50 dB). Ljuden kommer från två olika platser: en park i centrala Lund och en plats nära motorvägen E22 i norra delen av Lund.

Idé & koncept:
Sandra Kopljar, arkitekt och forskare vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet
Kristoffer Mattisson, forskare vid Avdelningen för Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet

Ljudproduktion:
Kajsa Antonsson, kompositör 

Teknik: Creative Technology