Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

See the Sound!

Visualisation of sound in society, research, art & music

2019-05-24 genomförde Ljudmiljöcentrum det tvärvetenskapliga symposiet "See the Sound - visualisation of sound in society, research, art & music"

 

See the sound

See the Sound - Visualisation of sound in society, research, art & music

Visuella representationer av ljud har idag blivit både viktiga och vanligt förekommande i och med digitalisering av ljud- och signalbearbetning och är idag ett verktyg för att hantera och studera ljudens värld. Visuella representationer av ljud används idag på många olika håll i samhället i de mest skilda sammanhang, i forskning, inom media, musik och musikproduktion, medicin, akustik, stads- och trafikplanering och konst. Visualisering av ljud kan upphäva tidens flöde när det gäller att orientera sig i en ljudström och medger helt nya sätt att förvärva kunskaper om ljud, vare sig det rör sig om buller eller musik! Vägarna till visualisering är dock inte problemfria utan har både irrvägar och återvändsgränder, men dock mycket fascinerande!

Ljudmiljöcentrum har samlat forskningsperspektiv från skilda områden där visualisering av ljud på olika sätt spelar roll för att utvinna kunskaper eller manipulera ljud i tonhöjd, tid och timbre.

 

MEDVERKANDE:
Prof em Johan Sundberg, avd för tal, musik & hörsel, KTH, Stockholm
Prof Jens Holger Rindel, akustik DTU, Danmark
Prof Håkan Lundström, Malmö Musik Högskola
Doc Sanne Krogh Groth, Musikvetenskap, kulturvetenskapliga institutionen, LU
Prof Max Liljefors, Konstvetenskap, kulturvetenskapliga institutionen, LU
Phd Gunnar Cerwén, SLU
Sverker Zadig, MHM, Spyken.
Akustiker Mikael Ögren, Arbets- och Miljömedicin, Göteborg