Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Antifascism: elektronisk musik från världar i brand

Banner Antifascism. Electronic Music From Worlds on Fire

Många kompositörer och ljudkonstnärer har under 1900- och 2000-tal belyst fascism, nazism, kolonialism och förödande krig på sätt som går bortom skriven och talad text. Sådana affektiva konstnärliga uttryck har förmågan att på samma gång skildra starka känslor och komplexa politiska skeenden. I den här konserten framförs fyra sådana verk, komponerade för ett kvadrofoniskt högtalarsystem.

Videodokumentation från den 17 september 2022. Konsert på temat Antifascism: elektronisk musik från världar i brand
Videodokumentation från modererat samtal den 17 september 2022. Medverkande: Alla Zagaykevych (UA), Hara Alonso (SE/E), Staffan Storm (SE) and Sanne Krogh Groth (SE/DK)

Konserten tar sin utgångspunkt i samtidens krigszon i Europa, med det nykomponerade verket Rana [Sår] av den ukrainska kompositören Alla Zagaykevych. Vi reser därefter femtio år tillbaka i tiden och får lyssna på två verk från 1970 inom genren politisk elektronisk musik: den danska kompositören Else Marie Pades ljudkollage Face it [Se det i øjnene] som åskådliggör fascism efter andra världskriget och därefter Åke Hodells Mr. Smith in Rhodesia, ett verk som är en direkt kommentar på brittisk kolonialism och apartheid i 1960-talets Rhodesia.

Programmet avslutas med leaky boundaries [ what are you | what are we ], skapat av den svensk-spanska kompositören Hara Alonso. Verket hämtar inspiration från Hodell och bjuder lyssnaren med på en klubb som är en mötesplats för dansande kroppar med erfarenheter av att vara trans, queer, svarta och migranter.

19.00 Konsert 1

20.00 Modererat samtal: Alla Zagaykevych (UA), Hara Alonso (SE/E), Staffan Storm (SE) and Sanne Krogh Groth (SE/DK)

21.00 Konsert 2

Alla Zagaykevych (UA): RANA (Sår) (2022)
Premiäruppförande, skapat på uppdrag av Ljudmiljöcentrum i samarbete med Konstmusiksystrar och Kulturrådet.

Else Marie Pade (DK): Se det i øjnene (Face it) (1970)
Producerat av Lab Iii Köpenhamn. Danmarks Radios Elektronmusikstudio.

Åke Hodell (SE): Mr. Smith in Rhodesia (1970)
Producerat av Sveriges Radio and EMS, Stockholm.

Hara Alonso (SE/E): leaky boundaries [ what are you | what are we ] (2022)
Premiäruppförande, skapat på uppdrag av Ljudmiljöcentrum i samarbete med Konstmusiksystrar och Kulturrådet.

Konserten arrangeras av Ljudmiljöcentrum i samarbete med Pufendorfinstitutet och Inter Arts Centre vid Lunds universitet. Sponsrad av Kulturrådet med stöd från Konstmusiksystrar. 

Konstnärlig kurering: Sanne Krogh Groth, Katja Heldt och Staffan Storm
Produktion: Ragna Solbergnes
Ljudtekniker: Sebastian Hastrup
Konst & grafisk design: Mirek Trofymuk