Ljud och ljus för lyssning och lärdom

Hur optimera Universitetets lokaler för kognition och kommunikation?

2012-05-04 genomförde Ljudmiljöcentrum det tvärvetenskapliga symposiet "Ljud och ljus för lyssning och lärdom - Hur optimera Universitetets lokaler för kognition och kommunikation?"

Ljud och Ljus

MEDVERKANDE:

Per Eriksson, rektor LU

Torbjörn Laike, miljöpsykologi LU

Robert Ljung, Högskolan Gävle

Viveka Lyberg Åhlander, LU

Jan-Peter Strömgrenf, örbundsordförande HRF, Stockholm