Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tysta områden i Sverige

- Bullerfredning och hälsofrämjande ljudlandskap

2017-09-26 gav Ljudmiljöcentrum det tvärvetenskapliga symposiet "Tysta Områden i Sverige - om bullerfredning och hälsofrämjande ljudlandskap"

Tysta områden i Sverige

Tillgång till områden vi upplever som tysta blir allt viktigare i det moderna samhället, men vad är egentligen ett tyst område? Ljudmiljöcentrum i samarbete med SLU i Alnarp tar upp erfarenheter och kunskaper från några av landets kommuner och ledande forskare. Under dagen diskuterades också riktlinjer, samordning och framtidsstrategier.
 

Tillgång till gröna och tysta miljöer är viktigt för hälsan. I dagens allt mer urbana och förtätade samhälle är det en utmaning att tillgodose detta behov. Bullriga städer kan innebära stimulans och kvaliteter, men tillgången till relativt tysta områden som erbjuder kontrast och lugn blir ännu viktigare i framtiden.Det är därför angeläget att kartlägga och definiera befintliga ”tysta områden” eller ”bullerfria områden”. Detta behövs för urbana såväl som rurala miljöer. På EU-nivå är medlemsstaterna sedan 2002 ålagda att kartlägga ”quiet areas”, och även utforma strategier för att upprätthålla dessa.

Detta symposium gav en överblick av läget i Sverige kring hantering av tysta områden. Hur ser erfarenheterna ut så här långt, vad kan kommuner lära av varandra, vilka problem kan dyka upp och vilka strategier kan utarbetas?
 Studien ”Tysta områden i Sverige” initierades av Ljudmiljöcentrum under våren 2017 för att kartlägga erfarenheter från tysta områden i olika kommuner och resultaten kommer att presenteras under dagen.Tillsammans med myndigheter och forskare gavs tillfälle att diskutera utmaningar, potentialer, riktlinjer och vägar framåt. Exempel på frågor som berördes var: Vad är egentligen ett tyst område? Vilka verktyg finns för att i praktiken bullerfreda ett område? Vilka exempel finns? Hur skiljer sig behov av riktlinjer för urbana och rurala områden? 

 

MEDVERKANDE:
Ulf Bohman, Guide till Tystnaden, Stockholm stad
Tyst nära natur i storstaden - behov/bristvara?

Magnus Lindqvist, Boverket
Hur kan man arbete - överblick, underlag och exempel

Östen Axelsson, psykologiska institutionen, Stockholm
Tysta områden och ljudlandskap

Cristian Sjövind, enhetschef hållbar utveckling, miljöförvaltningen Malmö stad
Hållbar ljudmiljö i Malmö Stad

AnnaMaria Pålsdottir, SLU, Alnarp
Naturens läkande förmåga

Karin Meyer, miljöutredare, Göteborg
Tysta områden i Göteborgsregionen

Tore Mauseth, Oslo kommune
Tio år med tysta områden i Oslo kommun

Gunnar Cerwén, SLU, Alnarp
Tysta områden i Sverige

Andreas Novak, WSP.
Metodbeskrivningar för bullerkartläggningar och kartläggning av bullerfria områden

Ulf Winther
Effektiv bullerbekämpning och utveckling av tysta områden kräver samarbete med en aktiv opinion

Moderator: Erik Skärbäck