Nationellt röstergonomiskt möte

2013-02-01 samarrangerade Ljudmiljöcentrum "Nationella Röstergonomiska nätverksmötet"

Röstergonomi är ett relativt nytt begrepp på en nygammal behandling av trötta och skadade röster, speciellt vad gäller yrkesrelaterade röstproblem som drabbar lärare, föreläsare och andra röstkrävande yrken.

Nätverket omfattar närmare 100 medlemmar som årligen bjuds in till ett seminarium med föreläsningar och diskussioner om aktuell forskning samt kliniska frågor. Nätverkets möte år 2013 förlades till Lund för att ta del av den forskning kring ljudmiljö som pågår genom stimulans av Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet.