Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur låter hållbarhet?

Panelsamtal och ljudvernissage

18 april 2023 15:00 till 17:00
Plats: Stadshallen i Lund, Stortorget 9 (lokal: Amfi)

Ljuden omkring oss utgör en del av vårt dagliga välbefinnande. Alla inrättar vi ett personligt ljudlandskap för varje dag genom att t.ex. välja musik till högtalarna i våra hem. När vi förflyttar oss sätter vi kanske på en podcast i öronen, så att omvärldens ljud stängs ute. Olika ljudlandskap fyller olika funktioner hos oss som individer. Ibland söker vi upp de höga och bullrande ljuden av staden, kanske för att kunna smälta in och bli en del av mängden. I skogen söker vi möjligen en mer nyanserad ljudbild, som påminner oss om vår existens. I meditationen lyssnar vi i stillhet på vår egen andning. Kanske söker vi i tystnaden en kontrast till vårt dagliga ljudlandskap?

Vi kan inte blunda med öronen. Ofrivilliga ljud kan inte bara upplevas som störande, utan kan i värsta fall göra oss sjuka. Andra ljud, exempelvis musik eller social samvaro kan ge motsatt effekt och istället få oss att må bättre.

Genom detta panelsamtal vill Ljudmiljöcentrum belysa kopplingen mellan ljud och hållbarhet. Hur låter hållbarhet? Finns det mer eller mindre hållbara ljud? Hur kan vi ordna våra liv så att vi kan leva mer hållbart med och genom ljuden omkring oss?

Efter panelsamtalet presenterar kompositören Kajsa Antonsson sitt projekt ”Så låter hållbarhet (enligt mellanstadieelever)” inklusive gemensam lyssning av ett ljudverk särskilt framtaget inom projektets ram. Ljudverket bygger på workshops som hållits med elever i årskurs 5 på Lunds Montessorigrundskola. Eleverna har fått associera fritt kring hållbarhetsbegreppet och tolka det i ljud samt relatera ljuden till sociala rörelser som Fridays for Future och Extinction Rebellion. Ljudverket spelas på Ljudmiljöcentrums ljudbänk under hela Hållbarhetsveckan.

Medverkande i panelen: 
Martin Hallberg, Creative Director på Efterklang
David Larsson Heidenblad, docent i historia vid Lunds universitet 
Viveka Lyberg-Åhlander, professor i logopedi vid Åbo Akademi 
Kristoffer Mattisson, forskare vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet 

Moderator: Sanne Krogh Groth, föreståndare för Ljudmiljöcentrum, Lunds universitet 

Ljudkonstnär: Kajsa Antonsson, kompositör och projektledare 

Kajsa Antonsson är kompositör och kulturproducent baserad i Malmö. Hennes arbete fokuserar på att utforska hur vi uppfattar och tänker kring ljud, med särskilt fokus på hur dessa informeras av de infrastrukturer och institutioner vi rör oss genom. Hon har gjort projekt både i Sverige och internationellt, bland annat med Konstmusiksystrar (SE), Ung Nordisk Musik, Poste Restante (SE), Inter Arts Center (SE), Ultima Festival Oslo (NO), Nordic Music Days, m.fl. 

Martin Hallberg är kreativ ledare för Efterklang, 140 ljudspecialister inom områden såsom akustik, samhällsbuller, ljuddesign, vibration och studioverksamhet. Han har 25-årig bakgrund inom ljuddesign och konceptutveckling för platser och produkter och är en del av projetkteamet som nyligen vunnit Landmärket (Sveriges Arkitekters pris för årets bästa landskapsarkitektur 2023).

David Larsson Heidenblad är docent i historia vid Lunds universitet och författare till boken "Den gröna vändningen: En ny kunskapshistoria om miljöfrågornas genombrott i efterkrigstidens Sverige" (2021). Hans forskning är inriktad mot miljöhistoria, kunskapshistoria och ekonomisk kulturhistoria.

Viveka Lyberg-Åhlander är en certifierad logoped. Hon är professor i logopedi vid Åbo Akademi i Finland och docent i logopedi vid Lunds universitet. Lyberg Åhlanders forskning fokuserar på röst och röststörningar, samt hur talarens röstkvalitet och interaktioner påverkar lyssnarens förståelse av budskapet. Lyberg Åhlander har designat och lett/deltagit i två forskningsprojekt som studerar effekterna av arbetsplatsbaserade interventioner som syftar till att stärka lärarnas kommunikation där röstanvändning är en viktig aspekt.

Kristoffer Mattisson är verksam som forskare vid Avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet. Där bedriver han miljöepidemiologisk forskning med fokus på att förstå hur olika miljöexponeringar som exempelvis buller, luftföroreningar och höga temperaturer påverkar människors hälsa negativt. Men även hur tillgång till grönska i städer kan ha en positiv påverkan på hälsa. Han har en bakgrund inom naturgeografi och har därigenom också ett forsknings- och utbildningsintresse i att förstå hur ett förändrat klimat kan komma att ändra förutsättningarna för olika miljöexponeringar.

Sanne Krogh Groth är docent i musikvetenskap och föreståndare för Ljudmiljöcentrum. Hennes forskning handlar om historiografiska, estetiska, politiska och institutionella frågor inom fältet för samtida musik, elektronisk musik och ljudkonst under 1900- och 2000-talet. Hon är medredaktör för antologin ”Negotiating Noise — Across Places, Spaces and Disciplines” (2021) som innehåller texter i ämnet buller skrivna av 20 forskare från Europa och Sydostasien. ”Vad är buller, var kan det höras och vad ska vi göra med det?”.


Det här eventet är en del av Hållbarhetsveckan 2023, ett årligt event som arrangeras i samarbete mellan Lunds universitet och Lunds kommun. I år arrangeras över 60 föreläsningar, guidade turer, utställningar, med mera.
Ta del av hela programmet här - www.hallbarhet.lu.se

Kajsa Antonsson
Martin Hallberg
David Larsson Heidenblad
Viveka Lyberg-Åhlander
Kristoffer Mattisson
Sanne Krogh Groth