Vad är ljuddesign?

2008-09-24 genomförde Ljudmiljöcentrum symposiet "Vad är ljuddesign"

Symposiet "Vad är ljuddesign?" inkluderade medverkande forskare från bla Chalmers och Konstfack.