Mot bakgrund av flödande omständigheter

Ljudinstallation av Tove Möller

Sjön, Havet, Bäcken, Pölen, Myren, Jokken, Ån och Brunnen möts runt ett bord. Varje vattenindivid representeras av en högtalare och en flagga, högtalarna är samlade runt bordet där en del av ytan består av vatten, när vattnen talar vibrerar vattenytan på bordet.

In light of flowing circumstances

Mot bakgrund av flödande omständigheter vill spegla ett slags scenario, ett möte, en konferens. Vatten möts för att prata och vi som är människor kan inte förstå, det handlar om språk och kommunikation och om att lyssna. Om mänsklig existentiell kris i relation till det vi kallar natur, om rättigheter och vem som besitter dom och inte.