Vad är ljud när det inte upplevs som hörbart? Hur påverkar det oss? Vad kan det berätta för oss och avslöja? Och hur undersöker man detta?

Bild av rippelliknande spår i gult och svart

Vid ett halvdagsseminarium med inbjudna talare sätter Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet, i samarbete med Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, fokus på ”icke-hörbart” ljud. Vi kommer att höra om musikarkeologins intresse för forntidens musicerande och dess undersökning av efterlämnade tysta spår. Om laboratoriearbete, där artificiellt ljud skapas genom visuellt tillkännagivande. Om fysikens användning av ljud till mätningar av universums minsta enheter. Om hjärnans påverkan av sub-harmoniska klanger. Och om konst som låter ljudens fysiska påverkan av kroppen agera vändpunkt.

Det handlar om ljud. Men vi hör det inte.

 

Mer information kommer ...

Datum och tid

20 april 2021
kl. 13:00 - 18:00

Plats

Belfragesalen, BMC
Klinikgatan 32, Lund

Karta Klinikgatan 32