Befria Samtalet

Att höra och att höras - samtalsvänliga ljudmiljöer

2009-10-17 genomförde Ljudmiljöcentrum tillsammans med HRF Hörselskadades Riksförbund symposiet "BEFRIA SAMTALET - att höra och att höras - samtalsvänliga ljudmiljöer"

Hörselskadades Dag inföll 2009 den 17 oktober och HRF Hörselskadades Riksförbund samarrangerade då tillsammans med Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet en dag under rubriken BEFRIA SAMTALET - att höra och att höras - samtalsvänliga ljudmiljöer.

MEDVERKANDE:

Audiolog och civ.ing. Anders Jönsson 
Logoped Viveka Lyberg Åhlander