Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Musik och Ljudlandskap

Hur musik och musikskapare påverkats av ljudmiljöer

2016-05-27 genomförde Ljudmiljöcentrum det tvärvetenskapliga symposiet "Musik och Ljudlandskap - hur musik och musikskapare påverkats av ljudmiljöer"

Musik och ljudlandskap

Musik & ljudlandskap - ett tvärvetenskapligt symposium om hur musik och musikskapare påverkats av ljudmiljöer

 

MEDVERKANDE:
Gunnar Jinmei Linder - doktor i japanologi och mästarexamen som Shakuhachi-solist

Annika J Lindskog - Språk och musikvetare om Vaughan Williams, havet och landskapet

Malin Hülphers - Länskompositör i Västernorrland, in residence på Göteborgsoperan

Kent Olofsson - om bl.a. Lundaljudskompositionen - Sonoris Lundensis

Jonas Palm - Electronica promenades in Uppsala

Mats Arvidson - Musikforskare om idehistoriska perspektiv på musikalisk modernism och ljudlandskap

Gunnar Cerwén - Landskapsarkitekt om platsspecifik ljudkonst 


Gunnar Jinmei Linder - Om Shakuhachi
Gunnar Linder har en kandidatexamen i filosofi och japanologi från Göteborgs universitet, en master-examen som shakuhachi-solist från Tokyo National University of the Arts, och en doktorsexamen i japanologi från Stockholms universitet. Han har varit verksam i Japan som solist på den japanska bambuflöjten shakuhachi, och bott i Japan större delen av tiden mellan 1985 och 2005, då han återvänt till Sverige. Han jobbar i dag som lektor i japanska vid Stockholms universitet, samt är verksam som shakuhachi-musiker. Han undervisar och uppträder flitigt i EuropaHemsida om forskning  Hemsida om Shakuhachi

______________________

Annika J Lindskog - Vaughan Williams, havet och ljudlandskapet
Annika J Lindskog undervisar i svenska i The UCL Department of Scandinavian Studies och hennes forskning har primärt koncentrerat sig på kulturella studier, i synnerhet på landskap och musik både separat och i kombination såsom kulturella och samhällsliga och eller ideologiska aktörer. Hon har skrivit om kompositörerna Petersson-Berger och Frederick Delius samt på senare tid även forskat om Vaughan Williams och havslandskapet och havets roll i Brittisk idevärld.  Annika J Lindskogs artikel om tonsättaren Petersson-Berger i STM-online

______________________

Malin Hülphers - ett musikaliskt porträtt av Ånge kommun                                             
Frilansande Kompositör och librettist. Gör sedan några år återkommande kompositionsprojekt i Västernorrland där hon f.n. är länskompositör. I övrigt har hon beställningsuppdrag över hela landet, ofta i facket musikdramatik. Jobbar brett vad gäller genre. Exempel på bredd är: Stycke för fiolspelman och stråkorkester, Koreografiskt verk för storband och dansensemble, Operamusikal m.m. Malin Hülphers kommer att berätta om och spela upp "Västra Medelpad". Ett stycke för kammarorkester skrivet som ett musikaliskt porträtt av Ånge kommun. Malin Hülphers hemsida 

______________________

Jonas Palm - Soundwalks in urban landscapes - Electronica Promenades in Uppsala
Jonas Palm började experimentera med synthar 1976, gav ut de experimentella skivorna Ze wörmnest 1980 och uppföljaren De-compositions, som spelades in 1981 men utgavs först 2011. JP arbetade under ett drygt decennium med radioteater tillsammans med regissören Peo Grape, bl.a. gjorde JP ljudmusik (JPs beskriv-ning av sin musik) till Norrskenets glömska som fick Nordiska radioteaterpriset 1993. JP har gjort ett stort projekt 2014 med kör, Via Crusis, framfört två gånger i kyrkor i Uppsala. JP arbetar med elektronik, ljudinspelningar och bearbetningar för att skapa en musiksfär där de vardagliga ljudens uppblandning med elekt-roniska ljud skapar en ljudmiljö som blir till musik.

_______________________

Kent Olofsson - Ljudlandskap som kompositoriskt begrepp

Kent Olofsson har en omfattande produktion och är flitigt framförd även internationellt och han har tilldelats en rad kompositionspriser. De senaste åren har hans arbete varit fokuserat på experimentella musikdramatiska verk. Olofsson är adjunkt vid Musikhögskolan i Malmö och doktorand vid Musikhögskolan i Stockholm. Avhandlingen, undersöker och utvecklar metoder för musikalisk komposition inom samtida scenkonst. Olofsson har i sitt arbete använt R. Murray Schafers idéer om ljudlandskap inom flera olika områden. Ett verk som bygger nästan uteslutande på ljudmiljöer är det elektroakustiska stycket Sonoris Lundensis, ett verk som är komponerat med ljud, musik och ljudmiljöer från Lund. 

__________________________
Mats Arvidson - Idehistoriska perspektiv på musikalisk modernism och ljudlandskap
Fil. dr. i musikvetenskap och universitetslektor i intermediala studier (med särskild inriktning mot musik). Han disputerade år 2007 vid Göteborgs universitet på en avhandling om svensk konstmusik under efterkrigstiden med särskilt fokus på estetiska och sociala aspekter. Efter avhandlingen har han forskat om hur musik förhåller sig till andra konstarter (poesi, litteratur, bildkonst, film, etc.) och medieformer (reklamfilm, skivomslag). I sin senaste monografi, "An Imaginary Musical Road Movie" (2016) ägnar han sig åt att studera just dessa aspekter - jazzmusikern och kompositören Brad Mehldaus verk "Highway Rider" (2010) med fokus på meningsskapande, semiotik och narrativitet. 

__________________________

Gunnar Cerwén - Platsspecifik ljudkonst                                                                            
Gunnar Cerwén är landskapsarkitekt och doktorand vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. I sin avhandling utforskar han ”det osedda” inom landskapsarkitekturen, och olika sensoriska upplevelser i utemiljö, och framförallt ljudets roll. Cerwéns intresseområden är ljud och övriga sinnesupplevelser, atmosfär, återhämtning, rumslighetsaspekter, form och gestaltning. Han har bland annat undersökt hur den platsspecifika ljudkonsten kan användas för att öka vår förståelse för ljud i det urbana rummet. Vad händer egentligen när ljud möter plats? Vi får lyssna på internationella exempel på platsspecifik ljudkonst och bland annat höra hur en motorvägsorgel och ett flygande tefat låter.