Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Hårda fakta för mjuka värden

2017-03-10 genomförde Ljudmiljöcentrum i samarbete med SLU - Alnarp det tvärvetenskapliga symposiet "Grönska och ljudkvalitet i närmiljö - hårda fakta för mjuka värden"

Grönska och ljudkvalitet

Symposiet berörde ljud- och grönkvaliteters betydelse för stress/välbefinnande och arbetskvalitet. Pågående forskning och metodutveckling för trädgårdsrehabilitering och restorativa kvaliteter på kunskapsintensiva arbetsplatser (Skilled workplaces). Utredare från miljödepartementet informerar från purfärsk utredning för införande av ekologisk kompensation i svensk lagstiftning. 

 

MEDVERKANDE:

Jim Nilsson: Departementssekreterare och utredare om lagstiftning för ekologisk kompensation vid exploatering.
Patrik Grahn, SLU Alnarp: Rehabträdgården - utvärdering av effektivitet
Ingegerd Ericsson, Malmö högskola: Betydelse av fysisk aktivitet för barn
Charlotta Eriksson, Centrum för arbets- och miljömedicin: Hälsoeffekter av buller
Jonas Björk, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet: Evidens från folkhälsodata
Jonathan Stoltz, Inst f naturgeografi, Stockholms universitet: Miljövärdering i fokusgrupp
Eva-Maria Nordström, SLU Skogfak Umeå: Rehab v.s. ekonomi i skogsbruk
Ulrika Stigsdotter, Köpenhamns universitet: KU Natur, Sundhed & Design Lab
Anna Bengtsson, SLU Alnarp: Utformning av stödjande miljöer
Johan Östberg, SLU Alnarp: Värdering av träd
Gunnar Cerwén, SLU Alnarp: Ljudupplevelse i rehabmiljö
Märit Jansson, SLU Alnarp: Barnvänlig bebyggd miljö
Erik Skärbäck, SLU Alnarp: Restorativa arbetsplatser