Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Hårda fakta för mjuka värden

2017-03-10 genomförde Ljudmiljöcentrum i samarbete med SLU - Alnarp det tvärvetenskapliga symposiet "Grönska och ljudkvalitet i närmiljö - hårda fakta för mjuka värden"

Grönska och ljudkvalitet

Symposiet berörde ljud- och grönkvaliteters betydelse för stress/välbefinnande och arbetskvalitet. Pågående forskning och metodutveckling för trädgårdsrehabilitering och restorativa kvaliteter på kunskapsintensiva arbetsplatser (Skilled workplaces). Utredare från miljödepartementet informerar från purfärsk utredning för införande av ekologisk kompensation i svensk lagstiftning. 

 

MEDVERKANDE:

Jim Nilsson: Departementssekreterare och utredare om lagstiftning för ekologisk kompensation vid exploatering.
Patrik Grahn, SLU Alnarp: Rehabträdgården - utvärdering av effektivitet
Ingegerd Ericsson, Malmö högskola: Betydelse av fysisk aktivitet för barn
Charlotta Eriksson, Centrum för arbets- och miljömedicin: Hälsoeffekter av buller
Jonas Björk, Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet: Evidens från folkhälsodata
Jonathan Stoltz, Inst f naturgeografi, Stockholms universitet: Miljövärdering i fokusgrupp
Eva-Maria Nordström, SLU Skogfak Umeå: Rehab v.s. ekonomi i skogsbruk
Ulrika Stigsdotter, Köpenhamns universitet: KU Natur, Sundhed & Design Lab
Anna Bengtsson, SLU Alnarp: Utformning av stödjande miljöer
Johan Östberg, SLU Alnarp: Värdering av träd
Gunnar Cerwén, SLU Alnarp: Ljudupplevelse i rehabmiljö
Märit Jansson, SLU Alnarp: Barnvänlig bebyggd miljö
Erik Skärbäck, SLU Alnarp: Restorativa arbetsplatser