Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sound of Democracy: nytt Tema vid Pufendorfinstitutet

Illustration av kvinna med megafon

Pufendorfinstitutet har antagit Tema "Sound of Democracy" för arbete 1 september 2023 – 30 april 2024. Ett stort grattis riktar vi till de forskare som kommer att ingå i detta Tema och som även är aktiva i Ljudmiljöcentrums forskarnätverk.

I Temat Sound of Democracy: how everyday sound environments support, reflect and deflect democratic values kommer demokratiska värderingar att utforskas genom vardagliga ljudmiljöer. Mer precist, hur vardagliga ljudmiljöer stödjer, speglar och förhindrar demokratiska värderingar.

Alla rum och handlingar innebär ljudmässiga effekter. Samtidigt är frågor om demokrati; inkludering i; tillgång till; jämställdhet i, relevanta på alla nivåer i samhället. Ljud har i dessa sammanhang en särskilt ”ohörsam” kvalitet, ljud följer inte visuella, juridiska eller ägandegränser och kommer i Temats arbete att användas som ett element som överskrider både disciplinära och territoriella gränser. Detta kommer exempelvis att göras genom experimentell och kollektiv uppfattning av ljud för att bidra till diskussionen och synliggörandet av strukturer för jämlikhet, rättvisa och inkludering.

Koordinatorer: Sandra Kopljar (Institutionen för arkitektur och byggd miljö) och Clara Gustafsson (Företagsekonomiska institutionen)

Övriga deltagare: Philip Dodds (Institutionen för kulturvetenskaper), Sanne Krogh Groth (Institutionen för kulturvetenskaper), Kristoffer Mattisson (Institutionen för laboratoriemedicin), Dalia Mukhtar-Landgren (Statsvetenskapliga institutionen) samt Enrico Ronchi (Institutionen för bygg- och miljöteknologi)

Läs mer om alla fyra nya Teman på Pufendorfinstitutets webb